15 Haziran 2015 Pazartesi

İLKOKULDA REHBERLİK

Rehberlik
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü her öğrencinin gelişim dönemi özelliklerini 
ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak çocukların güçlü ve desteklenmesi gereken
 yönlerini tespit eder. Çocukların gelişim ihtiyaçlarına cevap veren bir rehberlik programı çerçevesinde 
birey ve grup odaklı çalışmalar yapar. Temel amacı sosyal becerileri olgunlaşmış, yaşadığı çevreye 
uyum sağlayan, bireysel farklılıklarını keşfetmiş, yaratıcı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. 
Psikolog ve psikolojik danışmanlardan oluşan kadrosu ile okula uyum, öğrenciyi tanıma, grup gözlemleri, 
psikolojik danışma, önleyici rehberlik, temel değerlerin kazandırılması, 
mesleki tanıtım hizmetlerini ilköğretim ve lisede sürdürmektedir. Bireyin içinde yaşadığı çevrenin 
birey üzerindeki etkisinden yola çıkarak yapılan çalışmalar aile, öğretmen, 
idare ve öğrencinin işbirliğine dayanmakta ve öğrencinin gelişimini desteklemek adına 
düzenli olarak velilere seminerler, öğretmenlere ise hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.
İlkokul kademesinde öğrencilerin birinci sınıftan itibaren gelişim takibi yapılmaktadır. 
Her sınıfa uygun akademik ve gelişimsel özelliklerin kazanımları öğrenci bazında değerlendirilir ve 
gelişime katkı sağlayacak çalışmalar sınıflara uygulanır. Otobiyografi çalışması, problem tarama testi,
 bireyi tanıma envanterleri, sosyometrik çalışmalar öğrencileri bireysel olarak 
değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. 
Farklı öğrenen gruplar tespit edilmekte ve konu ile ilgili veli, öğretmen danışmanlığı verilmektedir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder